Regulamin sklepu Skrzydła Duszy

Witam Cię w autorskim sklepie Skrzydła Duszy, który prowadzę ja, Kamila Wojciechowicz, z zarejestrowaną działalnością gospodarczą firmy o nazwie Skrzydła Duszy Kamila Wojciechowicz.
Sklep Skrzydła Duszy prowadzi sprzedaż twórczości artystycznej oraz własności intelektualnej Kamili Wojciechowicz.
Regulamin sklepu zawiera wszelkie informacje dotyczące zasad kupna – sprzedaży, relacji handlowych ze sklepem przedsiębiorstwa Skrzydła Duszy oraz najważniejsze informacje o sprzedawcy a także prawach konsumenta.

Niniejsze warunki są integralną częścią złożenia zamówienia i są udostępnianie zgodnie z wymogami art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych.

Ogólne informacje o sprzedającym:
Kamila Wojciechowicz jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Skrzydła Duszy Kamila Wojciechowicz z NIP 6731658697, REGON 522415352, z siedzibą przy Aleja Kościuszki 99 lok 6U 90-441 Łódź.

Proszę o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia.
W tym miejscu ważna jest świadomość wyboru i dokonywania zakupu.
Akceptacja regulaminu jest warunkiem dokonania zakupu w internetowym sklepie Skrzydła Duszy.

Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany te nie będą dotyczyć warunków zaakceptowanych już przez klienta w ramach już złożonego zamówienia.

Regulamin zawiera:

 1. Słownik pojęć
 2. Kontakt ze sprzedawcą
 3. Wymogi techniczne zakupu w sklepie
 4. Składanie i realizacja zamówień
 5. Formy płatności
 6. Cena
 7. Zakres miejsc i metody wysyłki
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Wyjątki odstąpienia od prawa od umowy
 10. Reklamacje
 11. Dane osobowe
 12. Własność intelektualna sklepu Skrzydła Duszy
 13. Zastrzeżenia Sprzedawcy

1. Słownik pojęć

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni objętych stanem nadzwyczajnym np. kataklizmy, niezależnych sytuacji losowych, uniemożliwiających niezwłoczną realizację zamówień.

Koszyk – element sklepu, który umożliwia zakupy Klientowi przez witrynę internetową.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w którym Sprzedawca dokona wysyłki zakupu.

Płatność on linie – jest to płatność, której dokona kupujący, zgodnie z ustalonymi przez sprzedawcę metodami płatności w sklepie Skrzydła Duszy.

Konsument, Kupujący, Klient – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, czyli Klient zawierający umowę kupna – sprzedaży na odległość w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą ani zawodową.

Regulamin – ten właśnie regulamin.

Sklep – witryna internetowa Skrzydła Duszy pod adresem https://skrzydladuszy.pl prowadzona przeze mnie, Kamilę Wojciechowicz.

Sprzedawca – Kamila Wojciechowicz, prowadząca działalność wydawniczo-artystyczno-literacką pod nazwą Skrzydła Duszy Kamila Wojciechowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji o działalności gospodarczej z NIP 6731658697, REGON 522415352 z adresem do korespondencji, Aleja Tadeusza Kościuszki 99 lok 6U 90-441 Łódź.

2. Kontakt ze sprzedawcą

1) Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy za pomocą meila dostępnego na stronie skrzydładuszy@.pl, czyli kamila@skrzydladuszy.pl.

2) A także za pośrednictwem komunikatorów z mediów społecznościowych ze strony Skrzydła Duszy- Kamila Wojciechowicz.

3) Oraz na podany do korespondencji adres Aleja Tadeusza Kościuszki 99 lok.6U 90-441 Łódź

3. Wymogi techniczne zakupu

1) Do zakupu w sklepie wymagane jest urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca Java script oraz pliki cookies.

2) Dla złożenie zamówienie, poza wymogami określanymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto – meil.

4. Składanie i realizacja zamówień

1) Aby złożyć zamówienie w sklepie, należy być przede wszystkim świadomym tego zakupu, jakim jest na daną chwilę utwór literacki w formie książkowej.
Na stronie internetowej znajduje się obszerny opis utworu, a także jego krótkie fragmenty.

2) Należy kierować się wewnętrzną potrzebą przeżycia takiego świata oraz podejmowanym ryzykiem, jakim jest każda, nieznana forma i język sztuki.

3) Następnie należy włożyć do koszyka dostępny i wybrany produkt.

4) W dalszych krokach Kupujący opłaca we wskazany przez Sprzedającego sposób swój zakup oraz wybiera formę dostawy i podaje wymagane do zakupu dane.

5) Zamówienie zostaje złożone w momencie wykonania tych czynności, potwierdzenia jego treści, a także zaakceptowania regulaminu przez Kupującego. Tym samym dochodzi do zawarcie umowy kupna – sprzedaży na odległość między Klientem, czyli Tobą, i Sprzedającym, czyli mną, Kamilą Wojciechowicz, prowadzącą działalność gospodarczą Skrzydła Duszy.

6) Wpływ zapłaty na konto sklepu przedsiębiorstwa Skrzydła Duszy za zakupiony produkt jest momentem rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia, który następuje niezwłocznie, nie później niż dwa dni po wpływie zapłaty na konto, za wyjątkiem dni określonych w słowniku jako wolne i sytuacje nadzwyczajne, uniemożliwiające natychmiastową realizację.

7) Po złożeniu zamówienia otrzymujesz meil potwierdzający oraz informujący Cię o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

8) Do otrzymanego zamówienia otrzymasz dowód zakupu.

5. Formy płatności

1) Sklep Skrzydła Duszy prowadzi sprzedaż twórczości artystycznej, jaką jest na chwilę obecną powieść w formie książkowej. Ze względu na jednostkową oraz ograniczoną liczbę towaru dostępna jest w tej chwili jedyna forma płatności, jaką jest wpłata na konto rachunkowe przedsiębiorstwa Skrzydła Duszy za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.

2) W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

6. Cena

1) Cena książek podana w sklepie jest ceną brutto, zawiera podatek dochodowy.

2) Cena zamówienia, w przypadku wysyłki książki, obejmuje także cenę kosztu przesyłki podanej w składanym zamówieniu.

3) Cena końcowa jest pełną kwotą, którą należy opłacić, aby zawrzeć umowę kupna – sprzedaży i tym samym zrealizować swój zakup.

7. Zakres miejsc i metody wysyłki.

1) Towar w chwili obecnej jest sprzedawany na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

2) Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w mieście Łódź, w ścisłym Śródmieściu, po uprzednim pisemnym umówieniu dnia i godziny, a także pod wskazany adres dla firmy kurierskiej na terenie kraju.

3) Przesyłka następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD

4) Jeśli masz inne preferencje, napisz, jeśli będę mogła, rozważę je, zastrzegając, że cena może ulec zmianie, w zależności od wyboru sposobu dostawy.

5) Jeśli mieszkasz za granicą, może masz możliwość pomocy w zakupie przez rodzinę i przyjaciół.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, z wyłączeniem punktu 9 niniejszego regulaminu. W terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez poniesienia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczonej rzeczy.

2) W celu odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży Kupujący musi niezwłocznie poinformować sprzedającego o swojej decyzji na piśmie na wskazany adres Skrzydła Duszy, Aleja Kościuszki 99 lok. 6U 90-441 Łódź lub drogą meilową na meil sklepu Skrzydła Duszy Kamila@skrzydladuszy.pl z okazaniem dowodu zakupu książki oraz numeru zamówienia

3) Zwrotu zakupionego towaru należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i poinformowania o tym sprzedawcy.

4) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej wykraczającym poza standardowe zapoznanie się z charakterystyką towaru ( tu odsyłam raz jeszcze na podstronę Przeźrocza Akwamaryny, która opowiada o treści i formie utworu literackiego). Kupujący winien obchodzić się z towarem tak jak w sklepie stacjonarnym, z poszanowaniem, ostrożnością.

5) Towar, czyli książka w formie papierowej, musi być zwrócona w formie absolutnie nienoszącym śladów użytkowania czy też innych uszkodzeń, w tym mechanicznych, wykonanych ze strony Kupującego.

6) Kupujący może prosić o wydanie potwierdzenia otrzymania oświadczenia o przyjęciu odstąpienia od umowy na wskazaną przez niego formę kontaktu i na jego wyraźne życzenie.

7) Zwrot gotówki na rachunek bankowy Kupującego za pomocą tradycyjnego przelewu nastąpi po otrzymaniu od niego zakupionego towaru w stanie nienaruszonym nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

8) Konsument ponosi koszty zwrotu towaru.

9) Jeżeli zakupiony towar nie będzie w nienaruszonym stanie, Sprzedawca rozpatruje zwrot jako reklamację, ma prawo nie przyjąć zwrotu lub w przypadku śladów użytkowania czy też uszkodzeń bądź zniszczenia zmniejszyć wypłatę zakupionego towaru o uznane przez siebie straty.

9. Wyjątki odstąpienia od prawa od umowy

Sprzedawca informuje Kupującego, że w przypadku spersonalizowania zakupu na wyraźne życzenie Kupującego, to znaczy zakupu książki z dedykacją i/ lub autografem, a także datą sprzedaży. Towar ten, ze względu na zindywidualizowanie potrzeby Kupującego jest stworzony tylko i wyłącznie na jego użytek i potrzebę, i z tego względu nie podlega on prawu odstąpienia od umowy.

10. Reklamacje

1) Ze względu na kameralność sprzedaży każda wysłana przeze mnie dla kupującego książka jest przedmiotem nowym i sprawdzonym przeze mnie, wysłanym dla Ciebie, kupującego w stanie nienaruszonym. Stan książek jest ze strony Sprzedającego udokumentowany przed wysyłką.

2) Reklamację możesz złożyć, jeśli w przypadku transportu nastąpią uszkodzenia mechaniczne opakowania i/lub towaru, w tym celu niezbędne będzie złożenie dla Sprzedawcy protokółu reklamacyjnego uszkodzenia przesyłki, złożonego przy kurierze.

3) Jeśli uszkodzenia będą dotyczyły uszkodzeń fizycznych przedmiotu, czyli książki, także na skutek transportu złóż, reklamację ( patrz punkt wyżej o protokole reklamującym przesyłkę u kuriera).

4) Będzie ona rozpatrywana w terminie 14 dni przez dochodzenie zwrotów kosztów uszkodzeń przez firmę kurierską.

5) To Ty, kupujący, w sytuacji uszkodzenia przez firmę kurierską przesyłki decydujesz, czy chcesz otrzymać zwrot gotówki, czy nową książkę.

6) W przypadku uznania reklamacji otrzymasz zwrot na konto, z którego płatność była dokonywana, za pomocą tradycyjnego przelewu, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych.

7) Treść utworu jest formą sztuki, zakup podejmujesz na własne ryzyko jej doświadczenia, a zatem nie może ona być przedmiotem reklamacji.

8) Sprzedający, czyli Kamila Wojciechowicz z działalnością gospodarczą Skrzydła Duszy jako autorka i sprzedawca, w zakładce Przeźrocza Akwamaryny, obszernie daje Ci wiedzę na temat tego, o czym jest ta powieść i jaka jest jej forma. A także udostępnia na tej witrynie fragmenty powieści. Wszystko po to, abyś miał świadomość, co jest jej treścią i jaką ma formę.

9) Sztuka, a taką literaturą jest twórczość artystyczna Kamili Wojciechowicz, sprzedawana w sklepie Skrzydła Duszy, nie może być przedmiotem reklamacji. To Ty jako świadomy, wolny klient dokonujesz wyboru
doświadczenia jej poprzez zakup książki, w której zawarta jest opowieść.

11. Dane osobowe

1) Podanie przez kupującego danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędne do złożenia zamówienia w internetowym sklepie Skrzydła Duszy.

2) Dane te, których administratorem jest sklep Skrzydła Duszy, są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie zasad określanych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) o ochronie danych ( RODO ). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez sprzedawcę znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej w sklepie.

12. Własność intelektualna

Wszystkie nazwy własne oraz treści, które znajdują się na stronie Skrzydła Duszy, a także treści oferowanego w sprzedaży utworu literackiego Przeźrocza Akwamaryny, są własnością artystyczną oraz intelektualną Kamili Wojciechowicz, do których jako jedyna posiada prawa autorskie majątkowe.
Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, dzielenie się nimi możliwe jest tylko w niekomercyjnym przypadku i na użytek własny.
Działania te o innym charakterze bez pisemnej zgody autorki będą podlegały restrykcjom i działaniom sądowym w oparciu o ustawę o prawie autorskim w Sądzie właściwym dla twórczyni i administratorki strony Kamili Wojciechowicz.

13. Zastrzeżenia sprzedawcy

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w przypadku, gdy zaistnieją do tego wymagane okoliczności,

  a) takie jak zmiana w prawie dotycząca prowadzenia sprzedaży internetowej i zawarcie na odległość umowy kupna – sprzedaży i wszelkie wynikające z tego konsekwencje,

  b) wprowadzenie nowego towaru lub usług, które muszą zostać uwzględnione w opisie zawarcia i realizacji transakcji kupna – sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym.

   c) zmiana danych administracyjnych bądź innych wymaganych do prowadzenia działalności i sprzedaży internetowej.

2) Wszelkie spory, w których strony zawierające umowę kupna – sprzedaży nie dojdą do ugodowego porozumienia, będą miały swój finał w Sądzie właściwym dla Sprzedającego w oparciu o Kodeks cywilny.

3) Wszelkie zachowania, które naruszają standardy bezpieczeństwa sprzedaży, kultury osobistej oraz inne nadużycia budzące uwagę Sprzedawcy, będą skutkowały odmową zawarcia umowy kupna – sprzedaży ze strony Sprzedawcy.

4) Ze względu na kameralny charakter sprzedaży twórczości artystycznej i ograniczoną ilość towaru Sprzedawca zastrzega sobie odmowę zawarcia umowy kupna – sprzedaży bez podania przyczyn, jednak mając na uwadze dobro rozpowszechnianego towaru.

5) Wszelka korespondencja, sprzedaż, a także zawarcie umowy kupna – sprzedaży na odległość między Sprzedającym a Kupującym odbywa się w języku państwa, na terenie którego odbywa się jej realizacja i działalność gospodarcza Sprzedającego, czyli w języku polskim.

Kamila Wojciechowicz

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że nie dokonałeś jeszcze wyboru.