Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność.

Możesz być pewny, że dane osobowe, które nam powierzasz, są bezpieczne i przechowywane z należytą starannością.

Skrzydła Duszy przetwarzają dane zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych jest Kamila Wojciechowicz, prowadząca działalność gospodarczą jako firma Skrzydła Duszy Kamila Wojciechowicz,
NIP: 6731658697, REGON: 522415352
Dane adresowe: ul Piotrkowska 172/80 m.35, 90-368 Łódź

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy w związku z dokonaniem zamówienia w naszej firmie, marketingu bezpośredniego, wystawiania dokumentów, analiz wewnętrznych firmy, a także aby zapobiegać oszustwom.
Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia dokonywania zamówień w Skrzydłach Duszy.

Możesz być pewny, że Twoje dane osobowe nigdy nie trafią do rąk osób trzecich, a jedynie naszych zaufanych partnerów biznesowych celem wypełniania warunków zakupu.

Jakie podmioty współpracujące z nami przetwarzają Twoje dane?

Powinieneś być świadomy, że korzystając z usług serwisu powierzasz swoje dane także naszym zaufanym partnerom biznesowym i instytucjom publicznym, które na mocy odrębnie obowiązujących przepisów mają obowiązek uzyskiwać od nas określone dane.

Lista zaufanych partnerów biznesowych:

  • firmy świadczące usługi z zakresu transportu;
  • operator hostingowy (lh.pl);
  • banki krajowe;
  • instytucje publiczne (np. Urząd Skarbowy);
  • narzędzia statystyczno-analityczne (Google Analytics);

Uwaga:

Zastrzegamy sobie zmianę powyższej polityki prywatności.
O każdej zmianie mamy obowiązek poinformować klienta drogą e-mailową lub poprzez publikację nowej polityki prywatności.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.